3 beste boeken over autisme

Wat zijn 3 beste boeken over autisme?Mijn naam is Nicole Schasfoort. Ik ben een ervaren coach en therapeut, die mensen helpt bij vragen op het gebied van burn-out, relaties en rouwverwerking.  Ik heb een eigen praktijk in Waalre, vlakbij Eindhoven. Daarnaast ben ik 20 jaar werkzaam geweest als therapeut bij een GGZ-instelling.

Vanuit mijn werkzaamheden binnen de GGZ-instelling heb ik veel mensen en hun naasten met een autisme spectrum stoornis begeleid. Ook in mijn eigen praktijk heb ik regelmatig te maken met volwassenen met een stoornis in het autisme spectrum en hun partners of ouders die een kind hebben met autisme. Er krijg nog wel eens de vraag of ik boeken kan aanraden op het gebied van autisme, die helpend kunnen zijn om autisme beter te kunnen begrijpen.

Om die reden heb ik diverse categorieën opgesteld met ieder een top 3 .

Boeken voor kinderen met autisme

Colette de Bruin

1. Mick. Mick is anders, omdat hij autisme heeft

Dit is een voorleesboekje over autisme voor kleine kinderen. De volwassene kan hiermee op een makkelijke manier autisme uitleggen aan het kind zelf, zijn broertje of zusje. Maar bijvoorbeeld ook aan zijn leeftijdsgenootjes. Na het lezen van dit boekje kan je een verband leggen tussen het gedrag van het kind met autisme met Micks verhaaltjes. Kinderen kunnen het hierdoor herkennen en ontstaat er begrip.

Luc Descamps

2. De autisme survivalgids

Dit boek is geschreven voor kinderen met autisme, die vragen hebben hoe ze hiermee kunnen omgaan. In vijftien duidelijke hoofdstukken worden praktische tips gegeven die kunnen helpen. Het is op een kindvriendelijke manier geschreven. Kinderen ervaren dit boek als verhelderend en leuk om te lezen. Er worden namelijk geregeld grapjes gemaakt en wetenswaardigheden genoemd. Dat wordt erg gewaardeerd.

Ingrid Mous

3. Teddy heeft autisme en Pien heeft rode krullen

Dit boek legt op een positieve en inzichtelijke manier uit wat autisme nu écht is. Hierin worden onderwerpen zoals de werking van de hersenen, sensorische integratie en verschillen tussen jongens en meisjes behandeld. Daarnaast krijgen sociale situaties en communicatie aandacht . De illustraties ondersteunen de uitleg en spreken tot de verbeelding.

Teddy en Pien vertellen over hoe verschillend ieder mens autisme kan ervaren. Dit boek kan je helpen om duidelijk te krijgen wat autisme voor jou betekent, hoe het voor jou voelt. Want je bent vooral uniek. De schrijver, Ingrid Mous is autisme-specialist en ervaringsdeskundige en kent autisme van binnenuit. En zo is het boek ook geschreven.

Boeken voor ouders van een kind met autisme

Ariane Flesseman

1.  Speel, leer en communiceer

Dit boek is een praktische handleiding om je kind met autisme (meer) te leren communiceren door samen te spelen. Ariane Flesseman is orthopedagoog beschrijft in dit boek haar aanpak. De communicatievaardigheid “vragen om wat je wil’ wordt verder uitgediept, hetgeen door ouders erg gewaardeerd wordt. Dit kan namelijk het keerpunt zijn dat het beter gaat met je kind.  Zodra je kind makkelijker kan aangeven wat hij wil, neemt probleemgedrag af en stimuleert het de verdere ontwikkeling van communicatie. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen.
Ouders die dit boek gelezen hebben ervaren dit boek als een hulpbron, met praktische handvatten, die meteen toepasbaar zijn.  Ook ervaren zij begrip voor wat het met je als ouder doet om een kind met autisme te hebben.

Colette de Bruin

2. Dit is autisme! 

Colette de Bruin, orthopedagogisch gedragsdeskundige en een autoriteit op het gebied van autisme, neemt je mee op een reis door het brein van iemand met autisme. Er wordt wetenschappelijk onderbouwd dat de oorzaak van autisme niet aan het gedrag, maar aan de informatieverwerking in de hersenen ligt. Dit wordt gekoppeld aan praktijksituaties, waardoor je iemand met autisme beter begrijpt. Het is op een eenvoudige manier geschreven, met illustraties die verhelderend zijn. Alles met als doel om aan een breed publiek uit te leggen wat autisme is en hoe je ermee omgaat.

Peter Vermeulen

3. Mijn kind heeft autisme

Dit boek wordt als hét basisboek over kinderen en autisme gezien. Er worden concrete antwoorden gegeven op de meest voorkomende vragen die ouders van kinderen met autisme hebben, aangevuld met voorbeelden en praktisch bruikbare tips. Dit boek is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp autisme, waaronder ouders, leerkrachten en hulpverleners. Het is ook uitermate geschikt voor broers en zussen van mensen met autisme en voor andere familieleden. Leerkrachten kunnen dit boek gebruiken om klasgenootjes van een kind met autisme uitleg te geven over de beperkingen die bij autisme horen.

Boeken over vrouwen met autisme

Bronja Prazdny

1.  Vrouwen met autisme, 13 portretten in beeld en woord

De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat autisme bij vrouwen en meisjes vrijwel net zo vaak voorkomt als bij mannen. Vrouwen zijn echter beter in het camoufleren in datgene wat hen moeite kost en doen meer moeite zich aan te passen aan wat sociaal wenselijk is. Daardoor wordt het minder vaak opgemerkt. In dit boek komen 13 vrouwen met autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie aan het woord. Zij leiden een ogenschijnlijk normaal leven, maar zij moeten onder de oppervlakte veel moeite doen om zich staande te houden in een wereld vol met prikkels. Dit boek staat met recht op nummer 1!

Henny Struik

2. Niet ongevoelig. Vrouwen met autisme

Dit boek behandelt de vraag tegen welke problemen vrouwen met een vorm van autisme aanlopen.  De diagnose autisme wordt bij vrouwen in het algemeen op latere leeftijd vastgesteld, omdat de stoornis bij hen minder opvalt. Dit komt omdat vrouwen vaker meer gevoeligheid tonen dan mannen. Het probleem is alleen dat van vrouwen met autisme meer gevoeligheid verwacht wordt dan ze kunnen laten zien. Hierdoor lopen zij tegen specifieke problemen aan. In dit boek vertellen vrouwen bij wie op latere leeftijd autisme is geconstateerd, over hun ervaringen en hun verwerking van de diagnose. Dit boek ondersteunt vrouwen met  autisme en laat zien dat ze niet ongevoelig zijn, maar juist overgevoelig!

Rudy Simone

3. Aspergirls

In dit boek staat uitgelegd waar vrouwen met asperger op vastlopen in deze maatschappij, wat de valkuilen zijn en hoe het beter kan. Het steekt hen ook een hart onder de riem, is positief in waar de kwaliteiten van deze vrouwen liggen en is heel herkenbaar voor hen. Aan de hand van persoonlijke verhalen van meer dan 35 vrouwen met asperger beschrijft de auteur alle aspecten van het leven. Het boek draagt bij aan een groter begrip, maar het laat ook zien waarin vrouwen met asperger verschillen met vrouwen die niet op het autisme spectrum zitten.

Els Blijd-Hoogewys

4. Life Hacks voor meiden met autisme

Dit boek heb ik nog niet kunnen lezen, omdat het pas nèt uit is. Ik werd getipt over de komst van dit boek, de opbouw en de thema’s die hierin beschreven staan. De auteur is klinisch psycholoog en psychotherapeut en hoofd van het autismeteam en het infantteam bij INTER-PSY te Groningen. Zij is deskundig op het gebied van autisme.

Dit boek is geschreven door ervaringsdeskundigen en behandelaars. Er zijn in totaal 46 hoofdstukken.
Ieder hoofdstuk is opgebouwd uit vaste items, zoals  een verhaal over een meisje op de basisschool en een meisje op de  middelbare school,  informatie en weetjes, tips voor meisjes met autisme, tips voor vriendinnen en tot slot tips voor ouders, leerkrachten en anderen. Het boek is geschreven voor meisjes van 8-18 jaar met autisme, hun vriendinnen, moeders en leerkrachten, maar ook voor hulpverleners.

In de hoofdstukken komen diverse thema’s aan bod, zoals: prikkels, samenwerken, huiswerk maken, roddelen, keuzestress, overprikkeling, ingewikkelde gevoelens, puberteit, kleding, make-up, verliefdheid en seksualiteit.

Boeken voor volwassenen met autisme

Annelies Spek

1.  Autisme spectrum Stoornissen bij volwassenen

Dit is een informatief boek over wat autisme inhoudt. Het geeft in duidelijke, begrijpelijke taal een wetenschappelijke uitleg over hoe de dingen werken voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Zo wordt er aandacht besteed aan de oorzaken, informatieverwerking, gedragskenmerken, maar ook over hoe autisme zich ontwikkelt over de verschillende levensfasen. Door de heldere stijl, praktische tips en adviezen is dit boek zowel geschikt voor volwassenen met ASS zelf en voor hun omgeving en hulpverleners.

Pascal van IJzendoorn, Ans Ettema Essler

2. Help, ik ben een autist! Ik was het al voordat ik het wist

Pascal van IJzendoorn vertelt in dit boek zijn verhaal over hoe hij na een lang traject van hulpverlening uiteindelijk de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kreeg. Zijn belevingswereld, strubbelingen en overwinningen staan mooi beschreven in 11 verschillende hoofdstukken. Voor mensen met de diagnose ASS die op zoek zijn naar erkenning en herkenning kunnen zich verbinden aan het levensverhaal wat beschreven wordt. Ook voor mensen uit de omgeving helpt het om meer te begrijpen van de belevingswereld en geeft het ook handvatten en tips hoe met mensen met ASS om te gaan.

Maxine Aston

3. Als je partner aspergersyndroom heeft

In dit boek worden in eerste instantie informatie en feiten over het Asperger-syndroom  besproken. Daarna komen onderwerpen aan bod waar je als partner van iemand met asperger tegenaan kunt lopen. Dit geeft veel herkenning en erkenning. Het is een duidelijk en makkelijk geschreven boek wat naast inzicht in asperger, ook praktische handvatten geeft die helpend kunnen zijn om het leven samen te veraangenamen.

Boeken over onderzoek naar en theorieën over autisme

Constance Th.W.M. Vissers

1. ToM, een kwestie van Bewust-Zijn

ToM is een behandelmethode die bedoeld is voor mensen met autisme die moeite hebben om hun eigen binnenwereld en die van anderen te kennen. Daardoor ervaren ze problemen in hun sociale leven. Het accent van deze behandeling ligt op het bevorderen van het Theory of Mind (ToM)-vermogen, oftewel op het kunnen inleven in anderen. De reflectie wordt bij ToM geactiveerd op wat je als iemand met ASS waarneemt en ervaart. In dit boek wordt de aanpak uiteengezet op basis van de ontwikkelingsfases van geboorte tot ongeveer twaalf jaar. Het bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte met oefeningen om de behandelmethode direct in de praktijk te brengen.

Martine Delfos

2. Autisme ontrafelen

Martine Delfos, psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker en schrijfster van vele boeken, vertelt in dit boek over het concept mentale leeftijden en bedacht hoe je die kunt gebruiken om kinderen met autisme te helpen zich te ontwikkelen. Ze noemt autisme ook wel een spectrum van mentale leeftijden in 1 persoon. (MAS1P) Iemand met een kalenderleeftijd van 17 jaar, kan op het gebied van hechting 9 maanden zijn, op het gebied van spel 3 jaar zijn, maar op het gebied van wiskunde 25 jaar zijn. Door aan te sluiten bij de mentale leeftijd van je kind met autisme, geef je het de kans zich verder te ontwikkelen. Het perspectief dat autisme niet perse een defect is, maar eerder een vertraging of versnelling van de ontwikkeling, geeft ruimte aan het anders zijn en maakt ook het kunnen meedoen in de maatschappij zichtbaar.

Martine Delfos en Norbert Groot

3. Autisme vanuit ontwikkelingsperpectief

In dit boek wordt de theorie van het socioschema van Martine Delfos uiteengezet. Volgens deze theorie is bij autisme sprake van een vertraging op specifieke gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere gebieden. Zie boek ‘ autisme ontrafelen’. Er wordt veel verbinding gemaakt tussen praktijk en theorie rond autisme. Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. Dit maakt het makkelijker om aan te sluiten op de ontwikkeling van iemand, zowel kind als volwassene met autisme. Het is een praktisch boek met een positieve insteek, geschikt voor mensen in het onderwijs, hulpverleners en anderen die te maken hebben met mensen met autisme.