3 beste boeken over trauma

beste boeken over trauma en PTSSOp deze pagina vind je een lijst met boeken over trauma, verdeeld over een aantal categorieën. Deze boeken zie ik als de beste boeken over trauma op dit moment.

Zowel tijdens mijn werk in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg als in mijn eigen therapiepraktijk heb ik mensen ontmoet met uiteenlopende klachten. Mensen die stress-gerelateerde klachten hebben, die vastlopen in hun relaties, mensen die in de rouw zijn, enzovoorts.

Met hen onderzoek ik wat de grondslag is van deze klachten. Vaak zie ik dat mensen zich bepaalde overlevingsmechanismen eigen hebben gemaakt. Men ontwikkelt overlevingsmechanismen door onderliggend trauma.

Trauma verwerken zelfhulp

Hieronder heb ik een lijst met boeken samengesteld, met als onderwerp trauma. Wat is trauma? Hoe verwerk je een trauma? Is het nodig dat je hiervoor altijd naar een therapeut gaat? Vaak kun je met zelfhulp ook een stap verder komen in het verwerken van een trauma.

Informatieve boeken over trauma en PTSS

Bessel van der Kolk

1. Trauma sporen

Bessel van der Kolk legt in dit boek duidelijk uit wat een trauma is en wat de oorzaken en de gevolgen ervan zijn.

Het toont aan hoe de angst ten gevolge van het trauma veranderingen teweegbrengt in de hersenen en in het lichaam.

Van der Kolk geeft een verklaring waarom getraumatiseerde mensen gekweld worden door uiteenlopende klachten. Vaak komen klachten op het gebied van emotie-regulatie voor. Ook beïnvloedt een trauma vaak het vermogen om zich te concentreren. Men heeft moeite zich dingen te herinneren. Het aangaan van vertrouwensrelaties verloopt moeilijker. En ook voelen getraumatiseerde mensen zich vaak minder goed thuis in hun eigen lijf.

Bessel van der Kolk heeft zich ingezet om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te integreren tot behandelingen. Daarmee kunnen getraumatiseerde mensen bevrijd worden van de tirannie uit het verleden.

Daarmee biedt het boek hoop voor mensen met trauma hebben. Het is geschreven in een taal die begrijpelijk is voor velen. De schrijfstijl is makkelijk, respectvol en zachtaardig. Kortom, wat mij betreft een aanrader.

Ankie Driessen en Willie Langeland

2. Praktijkboek psychotrauma

Als mensen geconfronteerd worden met een traumatische ervaring is het belangrijk dat zij aandacht, begrip en erkenning krijgen. Gelukkig kunnen veel mensen steun krijgen uit de eigen familie- of vriendenkring.

Als deze steun uit het eigen netwerk niet mogelijk is, is professionele hulp geboden. Traumatische ervaringen kunnen namelijk ernstige gevolgen hebben.

Dit boek is bestemd voor hulpverleners, docenten en iedere professional die beroepshalve werkt met mensen met trauma’s. In dit boek worden op een duidelijke en toegankelijke manier de verschillende traumatypen op een rij gezet. Enkelvoudig trauma, complex trauma en dissociatieve stoornis komen aan bod. Ook geven de auteurs informatie over de mogelijkheden van praktisch toepasbare hulp.

Judith Lewis Herman

3. Trauma en herstelde gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek geweld

Dit boek is voor het eerst in 1992 uitgekomen en is nog altijd hét boek over traumatische gebeurtenissen en de slachtoffers daarvan.

Het legt op een heldere en betrokken wijze uit wat traumatische ervaringen zijn, de gevolgen ervan en de mogelijkheden voor herstel.

Dit boek is niet alleen bedoeld voor professionals, maar vooral ook voor mensen die meer willen weten over trauma. Het is goed leesbaar en het biedt herkenning en erkenning. Dat alleen al kan als helend ervaren worden.

Autobiografische boeken over trauma

Karin Bloemen

1. Mijn ware verhaal

In deze autobiografie vertelt Karin Bloemen het aangrijpende verhaal van haar jeugd. Deze is getekend door misbruik, mishandeling en angst.

Op een openhartige manier vertelt Karin hoe zij het als jong meisje heeft ervaren dat de personen die haar hadden moeten beschermen haar kwaad deden of wegkeken. Ook laat Karin de vrouw zien die ze ondanks deze traumatische ervaringen is geworden: sterk, liefdevol, succesvol, open voor iedereen en moedig. Ze schreef dit boek met als doel om misbruik uit de taboesfeer te halen en slachtoffers aan te moedigen erover te praten.

Dit verhaal vond ik aangrijpend. Ik las het in 1 ruk uit en wat bij mij achterbleef was een enorm gevoel van respect voor Karin’s persoonlijkheid, haar kracht en haar lef om dit verhaal op te schrijven.

Edith Eger

2. De Keuze

Indrukwekkend en inspirerend verhaal waarin Edith Eger aan de hand van haar eigen levensverhaal en positieve insteek laat zien hoe je te bevrijden van negatieve en belemmerende gedachten en te kiezen voor vrijheid.
Edith was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om voor Dr Mengele te dansen. Het lukte haar en haar zusjes te overleven.

Later is Edith psycholoog geworden en besefte ze dat ze zichzelf ook gevangen hield in haar eigen gedachten, maar dat ze de sleutel in haar zak had om zich hiervan te bevrijden. Dit boek geeft een een indrukwekkende inkijk in de gedachtewereld die ontstaat door trauma’s en ook hoe je daar positief en opbouwend mee om kunt gaan. Een aanrader!

José Al

Het bevuilde nest

In dit boek beschrijft José Al de sfeer binnen een gezin waarin een kind slachtoffer is van incest. Ze stelt een specifieke groep slachtoffers centraal met beschadigingen die ze vanaf hun vroege kindertijd met zich meedragen. Deze kinderen ontbrak het aan veiligheid binnen het eigen gezin.

Deze slachtoffers zijn opgegroeid in een milieu waarin incest, affectieve verwaarlozing, vormen van psychische mishandeling en huiselijk geweld ingebed zijn in de gezinsstructuur. Hun ouders hebben een hogere sociale- en maatschappelijke status als achtergrond.

Dit boek is niet alleen voor deze specifieke groep herkenbaar. Mensen die als kind groot geworden zijn in een angstcultuur en een onveilige relatie met hun ouders ervaren hebben, vinden in dit boek ook veel herkenning.

Boeken over behandelingsvormen bij trauma

Peter A. Levine

1. De stem van je lichaam. 

In dit boek gaat de auteur dieper in op de effecten van een trauma op het menselijk lichaam, het brein en de psyche. Levine legt uit dat trauma geen afwijking is, maar een opgelopen wond als gevolg van angst, hulpeloosheid en verlies.

Deze wond heeft aandacht en compassie nodig om te helen. Door bij je lijf stil te staan en te luisteren naar wat er speelt, ben je beter in staat geblokkeerde energie los te laten. En dan kan het helingsproces beginnen!

Naast de theorie geeft Levine interessante praktijkvoorbeelden en krijgt de lezer praktische oefeningen om mee te werken. Daardoor krijgt hij of zij meer inzicht in de betekenis van trauma.

Het boek is op een logische manier opgebouwd en begrijpelijk verwoord. Daardoor herken en erken je trauma eerder. Goed boek!

2. De tijger ontwaakt

Volgens Peter Levine hebben behalve dieren ook mensen in een traumatische situatie de keuze uit vluchten, vechten of bevriezen.

Dieren schudden/trillen hun spanning naderhand van zich af en gaan verder met hun leven. Maar dat lukt mensen niet altijd. De spanning zich vast in ons lichaam en uit zich vervolgens in klachten zoals slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woedeuitbarstingen.

Levine vertelt over Somatic Experiencing. Dit gaat ervan uit dat uitingen ten gevolge van trauma eerder biologisch dan psychologisch zijn en daarom het best op een lichaamsgerichte manier aangepakt kunnen worden.

Hoe? Door iemand de oorzaak van zijn trauma opnieuw te laten beleven (‘de tijger ontwaakt’) en daarbij het lichaam in staat te stellen de geblokkeerde overlevingsenergie los te laten.

De inhoud van het boek wordt op een logische en begrijpelijke manier gebracht. Er staan mooie praktische oefeningen in die je uitleggen hoe je een traumatische ervaring te boven te komen.

Ybe Casteleyn, Jill Marchant

3. Sterker worden waar het pijn doet. Voel- en doeboek over trauma

De therapeute Ybe Casteleyn begeleidt in haar praktijk regelmatig mensen met trauma. In dit boek beschrijft ze acht therapieverhalen.

Ze toont hoe de therapiesessies tot de verwerking van het bewuste trauma hebben geleid. Daarnaast wordt bij elke casus theorie met praktijk gecombineerd.

Er wordt ook aandacht besteedt aan zelfhulp. Na elke casus worden oefeningen gegeven voor de lezer. Casteleyn moedigt je aan om aan de hand van oefeningen je eigen pijn én je eigen (veer)kracht te voelen.

Marion Lang

4. EMDR- de meest effectieve traumatherapie

In dit boek omschrijft Marion Lang alle aspecten van deze effectieve, kortdurende methode om traumatische gebeurtenissen te verwerken.

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) wordt ook toegepast bij angstklachten of een negatief zelfbeeld. Door tijdens het denken aan de nare gebeurtenis afleiding te bieden in de vorm van handbewegingen of geluidsklikjes via een headset, neemt de intensiteit van de traumatische ervaring enorm af. Eén sessie EMDR is vaak al voldoende om vrij te worden van de belastende emotie.

Het is een compleet, praktisch boek, waarin de behandeling op een heldere manier uiteengezet wordt.