Contextuele therapie

contextuele therapie

De therapieën die ik geef zijn gebaseerd op het contextuele gedachtegoed, een stroming binnen de systeemtherapie.

Wat is contextuele therapie?

Contextuele therapie is gebaseerd op het gedachtegoed van Ivan Boszormenyi – Nagy. Deze vorm van therapie legt de nadruk op betrouwbare relaties en heeft zich gedurende de afgelopen decennia bewezen als een effectieve therapievorm.

Contextuele therapie heeft als uitgangspunt dat je wordt geboren in verbinding met anderen: je vader en moeder, opa’s en oma’s en eventuele broers en zussen. De context. Thema’s zoals loyaliteiten, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid spelen binnen de relatie met de context een belangrijke rol.

Loyaliteit

Er bestaan diverse vormen van loyaliteit, maar één van de belangrijkste vormen is de loyaliteit die ieder kind heeft aan zijn ouders en andersom.

De band tussen ouders en kinderen is onverbreekbaar. Door het feit dat een kind het leven krijgt van zijn ouders, ontstaat er tussen hen een onomkeerbare band van wederzijdse rechten en verplichtingen, verdiensten en schulden welke verder in de relatie vorm krijgt. Of het kind deze band nu wil of niet, hij bestaat! Hij kan niet worden verbroken, wel ontkend. (bron: boek: ” leren over leven in loyaliteit” ) Anders dan bij vriendschappen kun je niet zeggen dat je een ex-moeder of ex-vader hebt. Loyaal voelen is dus iets anders dan loyaal zijn.

Bij het opgroeien in je gezin van herkomst krijg je boodschappen mee in de vorm van (on)uitgesproken verwachtingen, normen en waarden en omgangsvormen. Er ontstaan hierdoor patronen die bepalen hoe jullie als gezin functioneerden. Hoe werd er zorg gegeven en ontvangen, hoe werd er omgegaan met conflicten of tegenslag, hoe werd er gecommuniceerd? Welke rol had jij in het gezin? Enzovoort. Deze verwachtingen en patronen kleuren je leven en bepalen voor een groot deel hoe je in het leven en in verbinding met jezelf en anderen staat.

Balans

Een belangrijk kenmerk van relaties is dat ze niet stilstaan, maar juist onderhevig zijn aan voortdurende beweging. Er is een balans tussen geven en ontvangen. Tussen verzorgd worden en zorg dragen. Zoals eerder aangegeven speelt loyaliteit hierin een belangrijke rol, maar ook thema’s zoals rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Als er ergens iets misgaat tussen mensen, dan is het vaak op dit gebied. Hier botst men persoonlijk en in relatie tot anderen in het leven van alledag vaak tegenaan.

In de therapie onderzoeken we hoe je relaties zijn opgebouwd. Dit zijn je persoonlijke relaties met familieleden, maar kunnen ook je relatie met collega’s en leidinggevenden zijn. En ook je vrienden, buren en kennissen.

Daarnaast bekijken we welke boodschappen je meegekregen hebt in je gezin van herkomst. Denk bijvoorbeeld aan normen als ‘niet bij de pakken neerzitten’, ‘gewoon doorgaan’, ‘niet de vuile was buiten hangen’ en ‘de lieve vrede bewaren’.

Maar ook gaan we kijken naar de manieren waarop er in je gezin van herkomst zorg gegeven en ontvangen werd.

Hoewel je er niet altijd bewust van bent, geef je veel van wat je meegekregen hebt in je eigen gezin van herkomst door in je huidige relaties en aan je kinderen. In de therapie staan we stil bij wat je helpt en geholpen heeft en welk deel juist belastend voor je is en was. Hier inzicht in krijgen helpt je om datgene wat je helpt beter te benutten en datgene wat belastend voor je is te (h)erkennen en beter te hanteren. Met dit bewustwordingsproces krijg je als het ware het stuur over je leven weer meer in eigen hand.

Wanneer contextuele therapie?

Je kunt denken aan contextuele therapie bij

  • Relatieproblemen (partner, familie, vrienden, collega’s, etc.)
  • Burn-out
  • Rouwverwerking
  • Moeite met grenzen aangeven
  • Perfectionisme
  • Moeite met het aangaan van relaties
  • Communicatieproblemen
  • Identiteitsproblemen (wie ben ik?, onzekerheid)

Contextuele therapie is een preventieve én herstellende manier van werken.

Om meer inzicht te kunnen geven in wat er speelt in de soms ingewikkelde relaties, kan ik gebruik maken van de methode ‘een taal erbij’.

Contact

Wil je meer weten over wat ik je te bieden heb? Ga dan naar mijn contactpagina en neem contact met me op via het contactformulier of het telefoonnummer, welke je beide daar kunt vinden.