Klachtenregeling

Mijn praktijk hanteert een klachtenregeling.

Ik sta geregistreerd bij het SCAG. Dit is de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Mijn praktijk beschikt over:

  • een klachtenreglement
  • een klachtenfunctionaris
  • een aansluiting bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie

Mocht behandeling om wat voor reden dan ook niet naar wens verlopen, dan zou ik het prettig vinden wanneer je dat eerst met mij bespreekt. Als we daar samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met de LVPW.  Zij laten de klachtenfunctionaris contact met je opnemen. Je klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris binnen 6 weken opgelost.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over je klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.

Door mijn registratie bij het SCAG voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

SCAG logo

 

Beroepscode

Alle hulpverleners – artsen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, contextueel werkers – zijn gehouden aan hun eigen beroepscode.  In die beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Privacy

De inhoud van mijn privacystatement vind je hier

Beperkingen

Een vrijgevestigde praktijk kan niet 24 uur per dag zorg en bereikbaarheid bieden. Mensen die in acute crisis verkeren, waarbij bijvoorbeeld verwardheid of agressie een rol speelt, kan ik niet in behandeling nemen. Hetzelfde geldt voor ernstige verslavings- en psychiatrische problematiek. Voor hen is verwijzing naar de GGZ aangewezen.