Klachtenregeling

Mijn praktijk hanteert een klachtenregeling.

Ik sta geregistreerd bij het SCAG. Dit is de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Mijn praktijk beschikt over:

  • een¬†klachtenreglement
  • een klachtenfunctionaris
  • een aansluiting bij een door het ministerie van VWS erkende¬†geschilleninstantie

Mocht behandeling om wat voor reden dan ook niet naar wens verlopen, dan zou ik het prettig vinden wanneer je dat eerst met mij bespreekt. Belangrijk hierin is dat je aangeeft  wat je van mij als therapeut verwacht. Als we daar samen niet uitkomen, kun je vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Je dient dan contact op te nemen met de LVPW. Zij laten de klachtenfunctionaris contact met je opnemen. Je klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris binnen 6 weken opgelost.

Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jou bevredigende uitkomst, dan kunt je je klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg.

Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over je klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut.
Let op: de geschillencommissie neemt je klacht niet in behandeling, als je niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

 

logo's van beroepsverenigingen