Kosten relatietherapie

muntplant ter illustratie van kosten relatietherapieIn het algemeen wordt relatietherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering. Deze vorm van therapie valt namelijk niet onder eerstelijns psychologische zorg of generalistische basis GGZ.

Als je echter in behandeling bent bij een geregistreerd psycholoog vanwege een psychische stoornis en er zijn ten gevolge van deze stoornis relatieproblemen ontstaan, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie wel. Je hebt dan wel te maken met eigen risico:

Eigen risico relatietherapie

Het verplicht en vrijwillig eigen risico geldt alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Als je relatietherapie krijgt als onderdeel van de psychologische behandeling voor een psychische stoornis, wordt eerst het eigen risico aangesproken. De kosten boven het verplicht en vrijwillig eigen risico worden vergoed door de zorgverzekeraar. Je betaalt geen wettelijke eigen bijdrage. Een verwijzing van de huisarts is wel verplicht.

Als je niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering, betekent dit dat je de kosten voor relatietherapie zelf moet betalen. Je kunt voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen als je aanvullend verzekerd bent:

Vergoeding relatietherapie vanuit aanvullende zorgverzekering

De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden een deel van de kosten van relatietherapie. Het deel dat niet vergoed wordt moet je zelf betalen. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden onder de noemer relatietherapie, andere doen dit bijvoorbeeld onder de noemer psychosociale hulpverlening of seksuologie. Psychosociale hulpverlening valt dan meestal onder de categorie alternatieve geneeswijzen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een deel van de kosten van relatietherapie moet de relatietherapeut aangesloten zijn bij een beroepsvereniging zoals LVPW, NVPA of NVRG.

Tarieven relatietherapie

Er bestaan geen vaste tarieven die geldig zijn voor alle relatietherapeuten en psychologen. Iedere relatietherapeut kan zijn of haar eigen tarief vaststellen.

Factoren die bijvoorbeeld van invloed kunnen zijn op de hoogte van het tarief:

  • De mate waarin een therapeut gespecialiseerd is in het geven van relatietherapie.
  • De duur van de sessies. Meestal duurt een sessie relatietherapie langer dan individuele therapie.
  • De regio waar de relatietherapeut gevestigd is. In het algemeen zijn de tarieven in de Randstad hoger dan in de rest van Nederland.

Doorgaans zijn de kosten voor een sessie van 60 minuten €55 tot €60 per persoon. Dus wanneer men met beide partners een sessie bijwoont in totaal €110 tot €120 per sessie van 60 minuten.

De kosten voor een sessie van 90 minuten liggen doorgaans tussen de €70 en €95 per persoon. Dus in totaal €140 tot tot €190 per sessie.

Het is mogelijk dat beide partners een factuur ontvangen, welke meestal afzonderlijk ingediend kunnen worden bij de aanvullende verzekering.

Als de kosten voor relatietherapie niet passen binnen je budget, heb je wellicht iets aan (zelfhulp) boeken over relaties en relatieproblemen. Hieronder staan een aantal suggesties:

Karin Wagenaar –  Relaties, hoe doe je dat?

Sue JohnsonHoud me vast – Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie

Ingeborg BoschOnze liefde – Hoe elkaar terug te vinden en niet meer kwijt te raken

J. GeurtzVerslaafd aan liefde – De weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties

Esther PerelLiefde in verhouding