Kwaliteit

KwaliteitIk vind het belangrijk om kwaliteit te bieden.

Na mijn HBO-SPH opleiding heb ik de 4 jarige opleiding voor contextuele hulpverlening- en therapie in Utrecht succesvol afgerond.

Daarna heb ik diverse vervolgopleidingen gedaan op het gebied van rouw- en verlies. Een voorbeeld hiervan is de ‘Mastercourse Systemisch werken met (traumatisch) verlies’ bij expertisecentrum omgaan met verlies.

Ik heb 20 jaar gewerkt bij een GGZ-instelling. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met coachen en therapie geven aan mensen met psychische problemen.

Ook ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen en een koepelorganisatie. Zij stellen hoge kwaliteitseisen en verplichten tot jaarlijkse bijscholingen.

Registraties

Beroepsvereniging en koepelorganisatie

LVPW:  Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden

RBCZ: (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg): BCZ® registertherapeut. Licentienummer: 180867R.

LSV: landelijke steun bij verlies

AGB codes 

AGB-code praktijk: 90065371

AGB code zorgverlener: 90106146

Kamer van Koophandel

KVK-nummer: 70541183

Privacy

Ik ga op een professionele manier met je gegevens om. Hierover kun je meer lezen in het privacystatement.

Klachten

Als registertherapeut val ik onder Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Meer informatie over dit onderwerp vind je op deze pagina.

Algemene voorwaarden

Voor alle vormen van hulpverlening die ik aanbied zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Beperkingen

Een vrijgevestigde praktijk kan niet 24 uur per dag zorg en bereikbaarheid bieden. Mensen die in acute crisis verkeren, waarbij bijvoorbeeld verwardheid of agressie een rol speelt, kan ik niet in behandeling nemen. Hetzelfde geldt voor ernstige verslavings- en psychiatrische problematiek. Voor hen is verwijzing naar de GGZ aangewezen.