Methodieken

methodieken

Gesprekstherapie

Iedere sessie dat je bij me komt, gaan we met elkaar in gesprek. Maar welke methode je verder ook hanteert, alles staat of valt met het contact dat je hebt met elkaar. Dat is de basis. Mijn manier van contact maken is dat ik er oprecht voor jou bén. Ik probeer zoveel mogelijk bij je aan te sluiten en stem af wat jij nodig hebt en wenst.  Doordat ik voor jou betrouwbaar aanwezig ben, voel je je gezien en gehoord. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie waarin je je veilig voelt om te groeien.

Werken met opstellingen

Ik werk in mijn praktijk op een systemische manier. Met een systeem wordt familie, werk, vereniging of een vriendenkring bedoeld. Systemisch werken is een methodiek waarmee je inzicht kunt krijgen in jouw plek binnen jouw systeem en je verhouding met de anderen in dat systeem. Patronen en/of knelpunten kunnen ook zichtbaar worden. Als deze patronen je niet helpen, kunnen we zoeken naar manieren deze te doorbreken. En de helpende patronen kunnen we verder versterken. Ik doe dat door middel van opstellingen met behulp van poppetjes of vloerankers. (matjes)

Hoe? We stellen met hulp van poppetjes of andere materialen bijvoorbeeld je huidige gezin en/of je gezin van herkomst op. Daarnaast kunnen we ook een ziekte, een situatie, je verlangen of juist je trauma opstellen.

Werken met opstellingen is bijzonder geschikte methode voor het verwerken van traumatische ervaringen. Ze geeft inzicht en overzicht over het trauma zelf, maar ook over je overlevingsmechanismen. Deze bewustwording helpt je bij het beter met jezelf en je omgeving omgaan.

Voice Dialogue

De Voice Dialogue methode werd ontwikkeld door het Amerikaanse psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. Zij baseerden zich daarbij onder meer op een theorie van de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961). Dat is de theorie van de ‘psychology of Selves’.

Ze gaan ervan uit dat ieders persoonlijkheid een bus vol met ‘ikken is. Je ‘ikken’ zijn de passagiers en jij bent de chauffeur van de bus. Deze ikken, ook wel subpersonen genoemd, hebben vaak verschillende en tegenstrijdige kanten. Sommigen in ons zijn dagelijks aan het woord en hebben veel invloed op ons gedrag. Zo hebben veel mensen bijvoorbeeld een stevige perfectionist of een harde werker in zichzelf ontwikkeld. Andere kanten, zoals de (levens)genieter, zijn in de loop van onze ontwikkeling op de achtergrond en zelfs verstoten geraakt. Elke ‘ik’ heeft een eigen stem, eigen verlangens of angsten. En ze hebben vaak een belangrijke en beschermende functie in ons leven.

Tijdens een voice dialogue sessie gaan we jouw ikken of subpersonen identificeren. Door letterlijk in gesprek te gaan met de verschillende kanten of ‘ikken’ in de praktijkkamer, leer je op een zorgvuldige, liefdevolle en diepgaande manier de verschillende kanten van jezelf beter kennen en ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is dat je effectiever en bewuster sturing kunt geven aan je eigen handelen.

Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode die leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten.  (bron: Voice Dialogue academie)

Burnout coaching middels de CSR-methode

De CSR-Methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om je in stressvolle situaties te helpen extra prestaties te leveren. Je staat alleen maar ‘aan’. Alleen rust nemen helpt dan niet meer. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd.

De CSR-methode is een effectieve en prettige methode. Mensen die gecoacht worden met deze methode waarderen deze methode zeer. Ze voelen zich begrepen, begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen en begeleiden van verantwoorde werkhervatting maakt deel uit van de aanpak. (bron: CSR expertisecentrum stress en veerkracht).
Als je meer wilt weten over de praktische werkwijze van de CSR-methode, kun je die hier vinden.

Contextuele therapie

Contextuele therapie is gebaseerd op het gedachtegoed van Ivan Boszormenyi – Nagy. Het heeft als uitgangspunt dat je wordt geboren in verbinding met anderen: je vader en moeder, opa’s en oma’s en eventuele broers en zussen. Dat is de context. Thema’s zoals loyaliteiten, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid spelen binnen de relatie met de context een belangrijke rol.

Er bestaan diverse vormen van loyaliteit, maar één van de belangrijkste vormen is de loyaliteit die ieder kind heeft aan zijn ouders en andersom. De band tussen ouders en kinderen is onverbreekbaar, maar kan wel ontkend worden.

Bij het opgroeien in je gezin van herkomst krijg je boodschappen mee in de vorm van (on)uitgesproken verwachtingen, normen en waarden en omgangsvormen. Er ontstaan hierdoor patronen die bepalen hoe jullie als gezin functioneerden.  Ze kleuren je leven en bepalen voor een groot deel hoe je in het leven en in verbinding met jezelf en anderen staat. In de therapie onderzoeken we hoe je relaties zijn opgebouwd en wat je meegekregen hebt in je gezin van herkomst.

Binnen een relatie bestaat ook een balans tussen geven en ontvangen. Loyaliteit speelt hierin een belangrijke rol, maar ook thema’s zoals rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Als er ergens iets misgaat tussen mensen, dan is het vaak op dit gebied. Daarom kijken we in de therapie naar de manieren waarop er in je gezin van herkomst zorg gegeven en ontvangen werd. We staan stil bij wat je helpt en geholpen heeft en welk deel juist belastend voor je is en was. Hier inzicht in krijgen ondersteunt je bij datgene wat je helpt beter te benutten en datgene wat belastend voor je is te (h)erkennen en beter te hanteren. Met dit bewustwordingsproces krijg je als het ware het stuur over je leven weer meer in eigen hand.