Tarieven

TarievenKosten en vergoedingen

 • Kennismakingsgesprek: het eerste half uur is gratis. Van 30 tot 60 minuten: €35,-
 • Therapie: €90,- per sessie van 1 uur
 • Rouwbegeleiding: €90,- per sessie van 1 uur
 • Coaching: €90,- per sessie van 1 uur
 • Wandelcoaching/therapie en -rouwbegeleiding: €90,- per sessie van 1 uur
 • Bedrijfstarieven voor (rouw)coaching: €125,- per sessie van 1 uur.

De tarieven zijn inclusief mijn voorbereiding, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden. Tarieven zijn inclusief BTW voor zover van toepassing.

Het annuleren of wijzigen van een afspraak kan tot 48 uur vantevoren kosteloos. Een annulering op zaterdag en zondag wordt beschouwd als een annulering op maandag. Indien een afspraak binnen 48 uur van tevoren geannuleerd wordt,  wordt het volledig geldende tarief in rekening gebracht.

Vergoedingen door zorgverzekeraars 2022

 • De vergoeding is afhankelijk is van de wijze waarop je verzekerd bent.
  Op basis van mijn registraties bij de LVPW en de koepelorganisatie RBCZ vergoeden de meeste zorgverzekeraars de gesprekskosten gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. De behandeling valt onder alternatieve geneeswijzen. Hier vind je een lijst van vergoedingen per zorgverzekeraar.
 • De volgende AGB-codes zijn van toepassing: AGB-code zorgverlener: 90106146 en AGB-code praktijk: 90065371
 • De therapiekosten hebben geen invloed op het jaarlijkse eigen risico. Het eigen risico heeft namelijk betrekking op de basisverzekering en niet op de aanvullende verzekering.  Een verwijsbrief van je huisarts is niet noodzakelijk.

Vergoeding door de werkgever

Veel werkgevers vinden het belangrijk dat hun medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zich daarbij persoonlijk blijven ontwikkelen. Om die reden hebben zij daar vaak een budget voor beschikbaar dat kan worden ingezet voor coachingsdoeleinden.

Daarnaast is het voor werkgevers steeds meer van belang dat hun werknemers op een duurzame manier ingezet kunnen worden. Door medewerkers te laten deelnemen aan coaching bij stress en burn-out wordt de kans vergroot dat medewerkers gezond en vitaal kunnen doorwerken. Er is dan een kleinere kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid op de langere termijn. Om die reden wordt deze vorm van begeleiding vaak vergoed door de werkgever.

Fiscale regelingen:

De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn ‘psychisch lijden’. Er kan sprake zijn van een drempelbedrag. Hier kunt u het bedrag berekenen dat u aan zorgkosten kunt aftrekken.

Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale hulpverlening als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten werkgerelateerd zijn.

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden.

Telefonische consulten zijn niet mogelijk.