Tarieven

 Tarieven

Kennismakingsgesprek: het eerste half uur is gratis. Van 30 tot 60 minuten: €30,-

  • Individuele contextuele therapie: €90,- per sessie van 1 uur (BTW-vrij)
  • Individuele rouwbegeleiding: €90,- per sessie van 1 uur (BTW-vrij)
  • Individuele coaching: €90,- per sessie van 1 uur (BTW-vrij). Voor werkgevers geldt een tarief van €125,- per sessie van 1 uur, exclusief 21% BTW.
  • Partnerrelatietherapie: €110,- per sessie van 1 uur (inclusief 21% BTW). De kosten voor relatietherapie kunnen worden gesplitst, zodat iedere partner bij zijn of haar zorgverzekeraar kan declareren, mits je hiervoor aanvullend verzekerd bent. Zie hieronder het item: ‘vergoedingen door zorgverzekeraars 2019’.

De tarieven zijn inclusief mijn voorbereiding, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.

Het afzeggen of wijzigen van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Indien je de afspraak niet tijdig afzegt of wijzigt wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Vergoedingen door zorgverzekeraars 2019

  • De vergoeding is afhankelijk is van de wijze waarop je verzekerd bent.
    Op basis van mijn registraties bij de LVPW en de RBCZ vergoeden de meeste zorgverzekeraars de gesprekskosten gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar. De behandeling valt onder alternatieve geneeswijzen. De volgende AGB-codes zijn van toepassing:
  • AGB-code zorgverlener: 90106146 en AGB-code praktijk: 90065371
  • De therapiekosten hebben geen invloed op het jaarlijkse eigen risico. Het eigen risico heeft namelijk betrekking op de basisverzekering en niet op de aanvullende verzekering.  Een verwijsbrief van je huisarts is niet noodzakelijk.

Vergoeding door de werkgever

Steeds meer werkgevers zetten meer in op duurzame inzetbaarheid van hun werknemers.
Door medewerkers te laten deelnemen aan coaching bij stress en burn-out wordt de kans vergroot dat medewerkers gezond en vitaal kunnen doorwerken. Er is dan een kleinere kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid op de langere termijn. Om die reden wordt deze vorm van begeleiding vaak vergoed door de werkgever.

Fiscale regelingen:

De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn ‘psychisch lijden’. Er kan sprake zijn van een drempelbedrag. Hier kunt u het bedrag berekenen dat u aan zorgkosten kunt aftrekken.

Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale hulpverlening als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten, werkgerelateerd zijn.

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden.

Telefonische consulten zijn niet mogelijk.