Werkwijze

werkwijze

Kennismaking

Nadat je je bij mij hebt aangemeld, neem ik contact met je op voor het maken van een afspraak voor een eerste gesprek. Dit is het kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek bekijken we globaal de klachten, problemen en/of vragen die je hebt. Dit gesprek duurt 30 minuten. Het doel van dit gesprek is om te kijken of er voldoende klik en vertrouwen is. En om te bepalen of je komt voor een coachings- of therapietraject.

Is er wederzijds sprake van voldoende vertrouwen in de samenwerking, dan maken we een vervolgafspraak.

Werkwijze bij coaching

Na het kennismakingsgesprek gaan we verder met het in kaart brengen van je ontwikkelingsvragen. Waar loop je tegenaan? Wat belemmert je? Hoe zou je je verder willen ontwikkelen? Aan de hand daarvan stel ik een plan van aanpak op. Hierin staan je doelen geformuleerd en de wijze waarop we hieraan gaan werken.

Vaak hebben de belemmeringen te maken met ingesleten patronen en gedachten. Ik zal je waar nodig helpen je hier bewust van te worden. Ook zal ik suggesties aanreiken hoe je anders tegen dingen aan kunt kijken en effectiever met je situatie kan omgaan.

Met deze suggesties ga je oefenen in concrete praktijksituaties in je dagelijkse leven. Vervolgens bespreken we hoe het gegaan is en waar je eventueel tegen aan gelopen bent.

Zo kom je stapsgewijs dichterbij je doel.

Werkwijze bij individuele- en relatietherapie

Na het kennismakingsgesprek gaan we in een volgend gesprek dieper in op de klachten en problemen. Aan de hand daarvan stel ik een plan van aanpak op. Hierin staan je doelen geformuleerd en de wijze waarop we hieraan gaan werken.

Uitgangspunt van de behandeling is het contextuele gedachtegoed.

Tijdens de behandeling maak ik gebruik van een zogenaamd genogram. Dat kan helpen bij het inzichtelijk maken van de problematiek.

Wat is een genogram?

Een genogram is een stamboom met meerdere persoonlijke gegevens. Het is een kaart met drie of vier generaties en hun onderlinge relaties: de voorgaande generatie (schoon-)ouders, de generatie waartoe jij behoort met jouw eventuele broers, zussen, zwagers en schoonzussen.

De derde en eventueel vierde generaties betreffen het nageslacht: (klein-)kinderen en eventueel (achter)neven en (achter)nichten.

Ook belangrijke familiegebeurtenissen, sterfgevallen, verhuizingen en verbroken contacten kunnen hierin worden opgenomen. Dit geeft vaak al veel (in)zicht op belangrijke gebeurtenissen en belangrijke relaties.

Het kan echter ook zicht bieden op gestagneerde contacten en verdriet. Op deze manier achterhalen we mogelijke knelpunten. Daar zullen we in vervolggesprekken meer aandacht aan besteden.

Daarnaast werk ik ook met duplo middels de methode ‘een taal erbij’.

Werkwijze met duplo middels de methode ‘een taal erbij’

Met de methode ‘een taal erbij’ probeer ik aan de hand van duplo en/of playmobil poppetjes de krachten in je huidige en vroegere relaties zichtbaar te maken. Op deze pagina ga ik dieper in op deze aanpak.

Zowel het genogram als het werken met duplo zijn krachtige methodes die meer inzicht geven in de problematiek. Daarnaast kunnen ze helpen om veranderingen voor elkaar te krijgen.

Werkwijze bij rouw- en verliesverwerking

Ik wil er voor je zijn met een luisterend oor, zonder oordeel over je gevoelens en de wijze waarop jij rouwt.

Aan de hand van de contextuele benadering wil ik met je gaan werken aan:

  • het verkrijgen van inzicht in verliesprocessen
  • het stilstaan bij de emoties die een rouwproces met zich mee kan brengen
  • het verkrijgen van inzicht en vertrouwen in je eigen kracht
  • het stilstaan bij je eigen behoeften en verlangens
  • het zoeken van hulpbronnen die je ondersteunen in het verwerken van je verlies
  • het verkrijgen van inzicht in de manier waarop en de redenen waarom het rouwproces mogelijk is gestagneerd en hoe je hierin weer beweging kan krijgen

Daarbij maak ik ook gebruik van visualisatietechnieken, zoals de methode ‘ een taal erbij’  en ‘verlies in beeld’.