Werkwijze

werkwijze

Kennismakingsgesprek

Nadat je je bij mij hebt aangemeld, maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Dit is het kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek bekijken we globaal de klachten, problemen en/of vragen die je hebt.  Het doel van dit gesprek is om te kijken of er voldoende klik en vertrouwen is.

Is er wederzijds sprake van voldoende vertrouwen in de samenwerking, dan maken we een vervolgafspraak.

Werkwijze bij coaching

Na het kennismakingsgesprek maken we een afspraak voor 3 vervolggesprekken. Hierin gaan we verder met het in kaart brengen van je ontwikkelingsvragen. Waar loop je tegenaan? Wat belemmert je? Hoe zou je je verder willen ontwikkelen? Aan de hand daarvan stel ik een zorgovereenkomst op. Hierin staan je doelen geformuleerd en de wijze waarop we hieraan gaan werken.

Vaak hebben de belemmeringen te maken met ingesleten patronen en gedachten. Ik zal je waar nodig helpen je hier bewust van te worden. Ook zal ik suggesties aanreiken hoe je anders tegen dingen aan kunt kijken en effectiever met je situatie kan omgaan.

Met deze suggesties ga je oefenen in concrete praktijksituaties in je dagelijkse leven. Vervolgens bespreken we hoe het gegaan is en waar je eventueel tegen aan gelopen bent. Zo kom je stapsgewijs dichterbij je doel.

Na 3 vervolggesprekken evalueren we je situatie. We kijken samen of er een vervolg nodig is. Gemiddeld zijn 5 gesprekken nodig.

Werkwijze bij burn-out coaching

Om mensen met chronische stressklachten zo goed mogelijk te coachen in hun herstelproces is mijn werkwijze gericht op het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress. Deze werkwijze omvat een geïntegreerde aanpak gericht op lichaam, psyche en gedrag.

Er wordt gewerkt in 3 fases:
Fase 1: Stoppen van roofbouw,  bevorderen fysiek herstel en bevorderen herstelvermogen
Fase 2: Opbouw vitaliteit en leren beter voor jezelf te zorgen. (Door goed naar je lichaam te luisteren en door grenzen te herkennen en aan te geven)
Fase 3: Reintegratie, verder opbouwen in het werk

Intake

Om een duidelijk beeld te krijgen van je klachten bevat de intake de volgende stappen:
– een uitgebreide online vragenlijst
– een intakegesprek van anderhalf uur
– een afsluitend gesprek waarin ik met jou de conclusies bespreek op basis van het intakegesprek en de vragenlijst. Hierin zal ik ook met jou het begeleidingsplan opstellen.

Omdat iedereen anders is, zal de duur en de intensiteit van het begeleidingstraject er voor iedereen anders uitzien. In het algemeen kan gezegd worden dat de frequentie van de gesprekken in de eerste fase wekelijks is, in de tweede fase eens in de drie weken. In de derde fase is het belangrijk dat er een aanspreekpunt is op het werk. Iemand die met regelmaat  contact heeft met jou en evalueert hoe de re-integratie verloopt en of het tempo daarin past. Als er zo iemand is, kan kort telefonisch contact of mailcontact met mij voldoende zijn.

Werkwijze bij individuele therapie en relatietherapie

Praktisch

Na het kennismakingsgesprek maken we een afspraak voor 3 vervolggesprekken. Hierin gaan we dieper in op de klachten en problemen. Aan de hand daarvan stel ik een zorgovereenkomst op. Hierin staan je doelen geformuleerd en de wijze waarop we hieraan gaan werken.

Na deze 3 gesprekken evalueren we je situatie en kijken we samen of vervolggesprekken nodig zijn.

Bij individuele therapie is de gemiddelde duur van de behandeling 8-10 gesprekken.

Bij relatietherapie is de gemiddelde duur van de behandeling 7 tot 12 gesprekken.

Informatie over tarieven vind je hier.

Inhoudelijk

Uitgangspunt van de behandeling is het contextuele gedachtegoed.

Tijdens de behandeling maak ik gebruik van een zogenaamd genogram. Dat kan helpen bij het inzichtelijk maken van de problematiek.

Wat is een genogram?

Een genogram is een stamboom met meerdere persoonlijke gegevens. Het is een kaart met drie of vier generaties en hun onderlinge relaties: de voorgaande generatie (schoon-)ouders, de generatie waartoe jij behoort met jouw eventuele broers, zussen, zwagers en schoonzussen.

De derde en eventueel vierde generaties betreffen het nageslacht: (klein-)kinderen en eventueel (achter)neven en (achter)nichten.

Ook belangrijke familiegebeurtenissen, sterfgevallen, verhuizingen en verbroken contacten kunnen hierin worden opgenomen. Dit geeft vaak al veel (in)zicht op belangrijke gebeurtenissen en belangrijke relaties.

Het kan echter ook zicht bieden op gestagneerde contacten en verdriet. Op deze manier achterhalen we mogelijke knelpunten. Daar zullen we in vervolggesprekken meer aandacht aan besteden.

Daarnaast werk ik ook met duplo middels de methode ‘een taal erbij’.

Werkwijze met duplo middels de methode ‘een taal erbij’

Met de methode ‘een taal erbij’ probeer ik aan de hand van duplo en/of playmobil poppetjes de krachten in je huidige en vroegere relaties zichtbaar te maken. Op deze pagina ga ik dieper in op deze aanpak.

Zowel het genogram als het werken met duplo zijn krachtige methodes die meer inzicht geven in de problematiek. Daarnaast kunnen ze helpen om veranderingen voor elkaar te krijgen.

Werkwijze bij rouw- en verliesverwerking

Praktisch

Na het kennismakingsgesprek maken we een afspraak voor 3 vervolggesprekken. Daarna evalueren we de situatie en het verloop. We kijken samen of er een vervolg nodig is. Meestal zijn 6 tot 8 gesprekken nodig. Dat kan soms minder, soms meer zijn.

Inhoudelijk

Na de kennismaking, staan in de vervolggesprekken je persoonlijke verhaal centraal. Wat is er gebeurd? Wie of wat ben je kwijtgeraakt? En wat betekent het verlies voor jou en je naasten? Wat is er hierdoor veranderd? Hoe zie je de toekomst en hoe ga je het verlies een plek geven in je leven?

Tijdens de gesprekken heb ik veel aandacht voor de emoties die een rouwproces met zich meebrengt en wil ik samen met je kijken naar je draagkracht en hoe je die kunt versterken. Wie of wat zou je kunnen inzetten om je tot steun te zijn in je rouwproces?

Mijn manier van rouwbegeleiding bieden is dat ik er voor je wil zijn, zonder oordeel, met een luisterend oor vanuit oprechte betrokkenheid.

Ik werk vanuit de visie op rouw van Riet Fiddelaers-Jaspers, een expert op het gebied van rouwverwerking. Daarnaast maak ik graag gebruik van de methode ‘een taal erbij’ en ‘verlies in beeld’, waarin ik met behulp van poppetjes situaties inzichtelijk probeer te maken.

Wandelcoaching

Een aanvulling op de werkwijze bij individuele coaching, therapie en rouwbegeleiding is wandelcoaching. Voordelen van al wandelend praten in de natuur is dat de natuur een ontspannend en herstellend effect heeft. Het geeft ook een gevoel van vrijheid en ruimtelijkheid en mensen praten makkelijker buiten. Daarnaast zijn mensen in de natuur meer in contact met hun lichaam en hun gevoel.

Mijn praktijk bevindt zich op een steenworp afstand van het bos.  We kunnen altijd gaan wandelen. Als je meer wilt weten over wandelcoaching, klik dan hier.